Jegyzőkönyvek A jegyzőkönyvek megtekintéséhez Adobe Reader szükséges melyet az Adobe Magyarország oldaláról tölthet le.

A 2013. január 3., csütörtök-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:

1. Közös Önkormányzati Hivatal működésével kapcsolatos megállapodás megtárgyalása
2. 2013.évi ivóvíz szerződés megtárgyalása
3. Egyebek indítványok, javaslatok

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2013. február 14., csütörtök-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
  1. Az Önkormányzat 2013.évi költségvetésének megtárgyalása
  2. Egyebek, indítványok, javaslatok
  3. Jósvafő jelenével és jövőjével kapcsolatos konkrét teendők, lehetőségek megbeszélése

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2013. április 19., péntek-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:
  1. Parabolaszolgáltatás helyzetének megtárgyalása
  2. Jósvafő Községi Önkormányzat 2012.évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása
  3. Önkormányzati földek bérbeadásának megtárgyalása
  4. Egyebek, indítványok, javaslatok

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat

A 2013. május 21., kedd-i nyilt testületi ülés jegyzőkönyve:

Napirendi pontok:

1. Falunapok előkészítése

2. Szőlőút javítására társadalmi munka tárgyalása

3. Hollőkői kirándulás megbeszélése

4. Tájékoztatás a folyamatban lévő ügyekről

5. Egyebek, indítványok, javaslatok

Tárgysorozat, jegyzőkönyv, határozat
Jósvafőt a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja