Egyházközség

Templom belső

A Jósvafői Református Egyház több évszázados múltra tekint vissza. Templomunk kelet-nyugati tengelyű, nyugati része középkori eredetű. Mai formáját 1794-ben nyerte el. Festett famennyezete 84 kazettából áll. A déli oldalon két bejárati előcsarnoka van a templomnak, melyet középkori lőréses fal ölel körül. 225 kg-os harangunk felirata: „Öntette a jósvafői ev. ref. Egyház közönsége 1882. évben. Öntötték és felszerelték Pozdech József utódai, Thúry János, Kosts Imre Budapesten 1882. évben. ”1595-ben már aktív református közösség volt Jósvafőn, mely a mai napig megmaradt. 2009-ben választói névjegyzékünkben 154 fő szerepel.

További és aktuális információk a következő honlapon: http://www.josvafo.tirek.hu

 

Harangláb

Jósvafőt a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja